Вівторок, 17.09.2019, 17:44
Вітаю Вас Гість | RSS

Верхівський с/г коледж ВНАУ

Меню сайту
Форма входу
Календар
«  Квітень 2016  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930
Головна » 2016 » Квітень » 25 » Положення про коледж (Частина_ІІ)
12:09
Положення про коледж (Частина_ІІ)

4. УПРАВЛІННЯ КОЛЕДЖЕМ, ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ КЕРІВНИКА КОЛЕДЖУ

4.1. Управління Коледжем здійснюється на основі принципів:

 • автономії та самоврядування;
 • розмежування прав, повноважень та відповідальності керівництва Університету та його структурних підрозділів;
 • поєднання колегіальних та єдиноначальних засад;
 • незалежності від політичних партій, громадських та релігійних організацій.

4.2. Автономія та самоврядування Коледжу реалізуються відповідно до законодавства і передбачають право:

 • самостійно визначати форми навчання, форми та види організації навчального процесу;
 • приймати на роботу педагогічних та інших працівників, крім головного бухгалтера та заступників директора, які призначаються на посаду ректором Університету за поданням директора Коледжу;
 • надавати додаткові освітні послуги;
 • надавати інформаційні послуги;
 • на підставі відповідних угод проводити спільну діяльність з іншими вищими навчальними закладами, підприємствами, установами та організаціями;
 • брати участь у роботі міжнародних організацій;
 • запроваджувати власну символіку та атрибутику;
 • призначати на посаду почесного директора Коледжу в установленому Кабінетом Міністрів України порядку;
 • визначати форму і систему доплат, надбавок, премій та інші умови матеріального стимулювання педагогічним та іншим категоріям працівників Коледжу, за погодженням з ректором Університету;
 • звертатися з ініціативою до органів управління вищою освітою про внесення змін до чинних або розроблення нових нормативно-правових актів у галузі вищої освіти, а також брати участь у роботі над проектами щодо їх удосконалення;
 • користуватися земельними ділянками в порядку, встановленому Земельним законодавством України.

4.3. Безпосереднє управління діяльністю Коледжу здійснює його керівник - директор.

4.4 Директор Коледжу в межах наданих йому повноважень:

 • вирішує питання діяльності Коледжу, пропонує ректору Університету до затвердження його структуру і штатний розпис;
 • видає накази і розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками і структурними підрозділами Коледжу;
 • представляє Коледж в державних та інших органах, відповідає за результати діяльності Коледжу перед Університетом;
 • забезпечує виконання кошторису;
 • приймає на роботу та звільняє з роботи працівників Коледжу, крім головного бухгалтера та своїх заступників, які призначаються на посаду ректором Університету за поданням директора Коледжу;
 • застосовує заходи морального та матеріального заохочення, притягає до дисциплінарної відповідальності учасників навчального процесу, згідно законодавства України;
 • забезпечує охорону праці, дотримання законності та порядку в межах Коледжу;
 • визначає функціональні обов'язки працівників Коледжу;
 • формує контингент студентів, які навчаються в Коледжі;
 • відраховує та поновлює на навчання студентів, які навчаються у Коледжі;
 • контролює виконання навчальних планів і програм, планів науково- дослідних робіт;
 • контролює дотримання всіма підрозділами Коледжу штатно-фінансової дисципліни;
 • забезпечує дотримання службової та державної таємниці;
 • здійснює контроль за якістю роботи викладачів, організацією навчально- виховної та культурно-масової роботи, станом фізичного виховання І здоров'я студентів;
 • організовує побутове обслуговування педагогічних працівників, студентів інших працівників Коледжу, здійснює заходи щодо їх оздоровлення;
 • розробляє і разом з профспілковим комітетом подає на затвердження Конференції трудового колективу Коледжу Правила внутрішнього розпорядку та колективний договір і після затвердження підписує їх;
 • створює для вирішення основних питань діяльності відповідно до цього Положення робочі та дорадчі органи, а також визначає їх повноваження;
 • вирішує інші питання, віднесені до його компетенції.

Ректор може делегувати частину своїх повноважень щодо управління Коледжем директорові Коледжу (передача повноважень у цьому випадку здійснюється шляхом укладання додаткової угоди до контракту, або за дорученням).

4.4.1 Директор Коледжу зобов'язаний забезпечити:

 • здійснення освітньої діяльності з ліцензованих спеціальностей, підготовку фахівців відповідних освітньо-кваліфікаційних рівнів відповідно до зимог державних стандартів вищої освіти;
 • здійснення наукової і науково-технічної, творчої, культурно-виховної, спортивної та оздоровчої діяльності;
 • виконання державного замовлення та угод на підготовку фахівців з зищою освітою;
 • додержання умов колективного договору;
 • вивчення попиту на окремі спеціальності на ринку праці і сприяння працевлаштуванню випускників;
 • культурний і духовний розвиток особистості, виховання студентів, які знаються в Коледжі, в дусі українського патріотизму і поваги до Конституції України;
 • всебічно сприяти створенню належних умов для діяльності органів студентського самоврядування (надання приміщення, меблів, оргтехніки, забезпечення телефонним зв'язком, постійним доступом до мережі Інтернет, відведення місць для встановлення інформаційних стендів тощо);
 • інші умови, передбачені контрактом з ректором Університету.

Директор Коледжу щорічно звітує про результати діяльності перед Вченою радою Університету та Конференцією трудового колективу Коледжу.

Директор Коледжу несе відповідальність за виконання покладених на Коледж завдань, результати фінансово-господарської діяльності, стан і збереження будівель та іншого майна, переданого йому Університетом в оперативне управління.

4.4.2 При виході на пенсію з посади директора Коледжу керівник, який пропрацював на цій посаді не менш як два терміни підряд, може бути призначений на посаду почесного директора Коледжу із виплатою грошового утримання за рахунок Коледжу в розмірі заробітної плати, яку він отримував перед виходом на пенсію.

Призначення почесного директора Коледжу здійснюється у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. Умови призначення та виплати грошового утримання визначаються Конференцією трудового колективу Коледжу та затверджуються Міністерством аграрної політики та продовольства України.

4.4.3. Обрання, затвердження та звільнення з посади директора Коледжу.

 • Кандидат на посаду директора Коледжу повинен бути громадянином України, вільно володіти українською мовою, мати вищу освіту, відповідну підготовку та стаж педагогічної роботи у вищих навчальних закладах відповідного профілю не менше ніж десять років.
 • Конкурс на заміщення посади директора Коледжу оголошується ректором Університету кожні п'ять років. Ректор Університету приймає пропозиції щодо претендентів на посаду директора Коледжу і виносить кандидатури претендентів, які відповідають вимогам Закону України "Про вищу освіту", на загальні збори (конференцію) трудового колективу Коледжу на голосування.

4.4.3.3 Загальні збори трудового колективу Коледжу за результатами голосування можуть рекомендувати ректору Університету на посаду директора Коледжу кандидатури претендентів, які набрали більше однієї третини голосів дід час голосування, або двох претендентів, які набрали найбільшу кількість голосів під час голосування. Кожен учасник загальних зборів може голосувати за одну кандидатуру. Ректор Університету зобов'язаний призначити на мовах контракту одну з рекомендованих кандидатур.

4.4.3.4 Директор Коледжу може бути звільнений з посади ректором Університету на підставах, визначених трудовим законодавством, а також за порушення Статуту Університету та умов контракту, у зв'язку із прийняттям рішення про його відкликання загальними зборами трудового колективу Коледжу, за присутності не менше як двох третин штатних працівників Коледжу, двома третинами голосів учасників загальних зборів трудового колективу.

4.4.3.5 Ректор Університету призначає на умовах контракту виконуючого обов'язки директора Коледжу на термін до проведення виборів директора Коледжу, але не більше ніж на рік.

4.4.4 Для вирішення поточних питань діяльності Коледжу створюються робочі та дорадчі органи:

- робочі органи: адміністративна рада, приймальна комісія;

- дорадчі органи - педагогічна рада і методична рада.

4.4.4.1. Адміністративна рада сприяє вирішенню поточних питань діяльності коледжу, виконання правил внутрішнього розпорядку, наказів ректора Університету та директора Коледжу, вживає заходів щодо покращення соціально-побутових умов навчання, праці та відпочинку студентів та працівників коледжу.

До складу адміністративної ради Коледжу входять: директор (голова ради), заступники директора, завідуючі відділеннями, головний бухгалтер, голова профкому, голова студентського органу самоврядування.

4.4.4.2. До складу приймальної комісії входять: директор (голова комісії), заступник директора з навчальної роботи - заступник голови; відповідальний секретар та його заступник; завідуючі відділеннями; голови циклових (предметних) комісій; представники органів студентського самоврядування, представники підприємств, установ, організацій, для яких ведеться підготовка спеціалістів, та ін.

У структурі приймальної комісії Коледжу створюються такі підрозділи, як відбіркова, екзаменаційні, апеляційні комісії та комісії по співбесіді, з числа найбільш досвідчених, кваліфікованих і сумлінних викладачів Коледжу.

4.4.4.3 Педагогічну раду очолює директор Коледжу. До складу педагогічної ради входять: заступники директора, завідуючі відділеннями, голови циклових комісій, завідуючий бібліотекою, педагогічні працівники, вихователі, голова студентської ради, голови рад гуртожитків, головний бухгалтер.

4.4.4.4 Методичну раду (в Коледжі - це організаційно-методична комісія) очолює заступник директора з навчальної роботи. До складу методичної комісії входять зав. відділеннями, голови циклових комісій та методисти Коледжу.

4.4.4.5 Положення про робочі та дорадчі органи, розробляються Коледжем і затверджуються директором Коледжу.

5. ОРГАНИ ГРОМАДСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ КОЛЕДЖУ

5.1 Вищим колегіальним органом громадського самоврядування Коледжу є загальні збори (конференція) трудового колективу.

Загальні збори (конференція) скликається не рідше одного разу на рік.

Рішення загальних Зборів (конференції) є правомочними, якщо за нього проголосувало не менше половини учасників зборів за присутності не менше двох третин складу.

Загальні збори трудового колективу Коледжу:

 • обирають комісію з трудових спорів відповідно до Кодексу законів про працю України;
 • обирають претендента на посаду директора Коледжу шляхом таємного голосування і подають свої пропозиції ректору Університету;
 • щорічно заслуховують звіт директора Коледжу та оцінюють його діяльність;
 • розглядають проект колективного договору і надають повноваження профспілковому комітету підписувати договір від імені колективу Коледжу;
 • за поданням педагогічної ради розглядають питання призначення на посаду почесного директора Коледжу при виході иа пенсію керівника Коледжу і подають свої пропозиції ректору Університету;
 • затверджують правила внутрішнього розпорядку Коледжу;
 • затверджують положення про органи студентського самоврядування;
 • розглядають інші питання діяльності Коледжу.

5.3. В Коледжі створюються і діють органи студентського самоврядування, які є невід'ємною частиною громадського самоврядування і які мають сприяти гармонійному розвитку особистості студента, формуванню у нього навичок майбутнього організатора, керівника.

Студентське самоврядування здійснюється на рівні академічної групи, курсу, спеціальності, відділення, гуртожитку, Коледжу.

Студентське самоврядування забезпечує захист прав та інтересів студентів та їхню участь в управлінні Коледжем.

У своїй діяльності органи студентського самоврядування керуються "Положенням про органи студентського самоврядування", рішеннями центрального органу виконавчої влади в галузі освіти та Статутом Вінницького національного аграрного університету і вирішують питання, що належать до їхньої компетенції.

Рішення органів студентського самоврядування мають дорадчий характер.

5.4 Вищим органом студентського самоврядування є загальні збори студентів, які навчаються в Коледжі та які:

- ухвалюють «Положення про студентське самоврядування»;

- обирають Раду студентського самоврядування та заслуховують її звіти;

- визначають структуру повноваження та порядок обрання інших органів студентського самоврядування.

5.5. Основними завданнями органів студентського самоврядування є :

 • прийняття актів, що регламентують їхню організацію та діяльність;
 • проводять організаційні, наукові, культурно-масові, спортивні, оздоровчі та інші заходи;
 • забезпечення і захист прав і інтересів студентів, зокрема стосовно організації навчального процесу;
 • забезпечення виконання студентами своїх обов'язків;
 • сприяння навчальній, науковій та творчій діяльності студентів;
 • сприяння створенню відповідних умов для проживання і відпочинку студентів;
 • сприяння діяльності студентських гуртків, товариств, об'єднань, клубів за Інтересами;
 • організація співробітництва зі студентами Інших вищих навчальних закладів і молодіжними організаціями;
 • сприяння проведенню серед студентів соціологічних досліджень;
 • сприяння працевлаштуванню випускників;
 • участь у вирішенні питань міжнародного обміну студентами.

За погодженням з органом студентського самоврядування у Коледжі приймаються рішення про:

 • відрахування осіб, які навчаються у Коледжі та їх поновлення на навчання;
 • переведення осіб, які навчаються у Коледжі за державним замовленням, на навчання за контрактом за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб;
 • переведення осіб, які навчаються у коледжі за контрактом за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб, на навчання за державним замовленням.

Органами студентського самоврядування в Коледжі можуть бути старостами відділень, старостами спеціальностей, Рада студентського самоврядування, студентська рада Коледжу, студентська рада гуртожитку, Рада по попередженню правопорушень.

6. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

6.1. Організація навчального процесу в Коледжі - це система організаційних та дидактичних заходів, спрямованих на реалізацію змісту освіти відповідно до Закону України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Національної доктрини розвитку освіти», стандартів вищої освіти.

6.2. Навчально-виховний процес забезпечує можливість :

 • здобуття особою знань, умінь і навичок у гуманітарній, соціальній, науково- природничій і технічній сферах;
 • інтелектуального, морального духовного, естетичного і фізичного розвитку особи, то сприяє формуванню знаючої, вмілої та вихованої особистості.

6.3. Навчально-виховний процес в Коледжі здійснюється на принципах демократії і гуманізму, спільної діяльності професорсько-викладацького складу і студентів та включає теоретичне і практичне навчання, самостійну роботу, а також різні види контролю знань та навичок.

6.3.1 Організацію навчального процесу регламентують навчальні плани з кожної спеціальності. Навчальні плани визначають графік навчального процесу, перелік, послідовність та час вивчення навчальних дисциплін, форми навчальних занять та термін їх проведення, а також форми проведення підсумкового контролю.

Програми навчальних дисциплін визначають їх Інформаційний обсяг, рівень сформованості вмінь та знань, перелік рекомендованих підручників, інших методичних та дидактичних матеріалів, критерії успішності навчання та засоби діагностики успішності навчання.

Навчальні плани та програми навчальних дисциплін розробляються структурними підрозділами Коледжу на підставі освітньо-професійних програм підготовки спеціалістів та затверджуються навчально-методичною комісією Університету.

Зміст варіативних частин освітньо-професійних характеристик випускників Коледжу, освітньо-професійних програм підготовки та засобів діагностики якості вищої освіти, навчальних планів, програм навчальних дисциплін визначається Університетом у межах структури та форми, встановлених Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.

6.4. Навчання у Коледжі здійснюється за такими формами: денна (очна); заочна, дистанційна;

Форми навчання можуть бути поєднані. Терміни навчання за відповідними напрямками і формами визначаються можливостями виконання освітньо- професійних програм підготовки фахівців відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня.

6.5. Навчальний процес в Коледжі здійснюється у таких формах:

 • навчальні заняття;
 • самостійна робота студентів;
 • індивідуальні заняття;
 • практична підготовка;
 • контрольні заходи.

6.6. Основними видами навчальних занять в Коледжі є :

 • лекції;
 • лабораторне, практичне, семінарське заняття;
 • індивідуальне заняття;
 • консультація.

Коледжем може бути встановлено інші види навчальних занять.

6.7. Індивідуальні навчальні заняття організуються за окремим графіком з урахуванням індивідуального навчального плану студента.

6.8. Самостійно робота студента регламентується робочим навчальним планом І становить від одної третьої до двох третіх загального обсягу навчального часу студента, відведеного для вивчення конкретної дисципліни.

Зміст самостійної роботи студента над конкретною дисципліною визначається навчальною програмою дисципліни, методичними матеріалами, завданнями та вказівками викладача.

6.9. Практична підготовка студентів Коледжу є обов'язковим компонентом освітньо-професійної програми для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня і має на меті набуття студентом професійних навичок та вмінь. Практична підготовка проводиться на підприємствах, в організаціях, установах, фірмах під організаційно-методичним керівництвом викладачів Коледжу та спеціалістів даного фаху підприємств, установ тощо, які є базами професійних практик. Строки практичної підготовки та терміни проведення визначаються навчальним планом.

6.10. Контрольні заходи включають:

 • поточний контроль, який здійснюється під час проведення практичних, лабораторних та семінарських занять І має на меті перевірку рівня підготовки студента до виконання конкретної роботи;
 • підсумковий контроль, який проводиться з метою оцінкирезультатів навчання на певному освітньому, освітньо-кваліфікаційному рівні або на окремих його завершальних етапах. Підсумковий контроль включає семестровий контроль (екзамен, диференційований залік або залік з конкретної навчальної дисципліни) та державну атестацію студента. Екзамени складаються студентами в період сесій, передбачених навчальним планом.

Коледжем можуть використовуватись модульна та інші форми підсумкового контролю після завершеної частини лекційних та практичних занять з певної дисципліни і їх результати враховуються при виставленні підсумкової оцінки. При застосуванні модульного контролю екзамени можуть не проводиться.

Студент вважається допущеним до семестрового контролю з конкретної навчальної дисципліни (екзамену, диференційованого заліку або заліку),

якщо він виконав всі види робіт, передбачених навчальним планом на семестр з цієї навчальної дисципліни. Результати складання екзаменів і диференційованих заліків оцінюються так: «відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно», а заліків - «зараховано», «не зараховано» і вносяться в екзаменаційну відомість та залікову книжку студента.

6.11. Студент, який навчається за платною формою, рішенням приймальної комісії може бути переведений на навчання за рахунок державного бюджету після закінчення навчального року при наявності вільних місць державного замовлення та при середньому балі успішності упродовж навчання 4,5 і вище.

6.12. Студенти, які одержали під час сесії більше двох незадовільних оцінок, відраховуються з Коледжу.

6.13. Державна атестація студента здійснюється державною екзаменаційною комісією після завершення навчання з метою встановлення фактичної відповідності рівня освітньої підготовки вимогам освітньо-кваліфікаційної характеристики.

Державні екзамени проводяться на відкритому засіданні державної екзаменаційної комісії при обов'язковій присутності голови комісії. Голова державної екзаменаційної комісії з кожної спеціальності затверджується Міністерством аграрної політики та продовольства України.

До складу державної екзаменаційної комісії Коледжу входять: директор або заступник з навчальної роботи, завідуючі відділеннями, викладачі, які формують профіль підготовки фахівців. До складу комісії можуть входити представники трудових колективів, які замовляли спеціалістів.

Персональний склад членів державної комісії і екзаменаторів затверджуються директором Коледжу не пізніше, як за місяць до початку роботи державної комісії.

До складання державних екзаменів допускаються студенти, які виконали всі вимоги навчального плану.

Результати складання державних екзаменів визначаються оцінками «відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно».

Студенту, який отримав підсумкові оцінки «відмінно» не менше як з 75 відсотків усіх навчальних дисциплін та індивідуальних завдань, передбачених навчальним планом, а з інших навчальних дисциплін та індивідуальних завдань - оцінки «добре», склав державний екзамен з оцінкою «відмінно», видається диплом з відзнакою.

Студент, який не склав державний екзамен відраховується з Коледжу і допускається до повторного складання державних екзаменів наказом директора Коледжу протягом трьох років після закінчення навчання.

 

7. МАЙНО І КОШТИ КОЛЕДЖУ

7.1. Для виконання покладених на Коледж завдань, задоволення соціально- побутових потреб студентів та працівників коледжу, за ним закріплюються на правах оперативного управління будівлі, споруди, машини, механізми, обладнання, транспортні засоби, засоби зв'язку та інше майно, вартість яких відображається на балансі коледжу.

7.2. Контроль за ефективністю використання майна Коледжу здійснює Університет. Майно, яке закріплене за Коледжем не підлягає вилученню або передачі будь-яким підприємствам, установам, організаціям, крім випадків, передбачених законодавством.

7.3. Майно Коледжу, забезпечує його діяльність, не може бути предметом застави.

7.4. Коледж здійснює користування землею та іншими природними ресурсами відповідно до головних завдань своєї діяльності та законодавства.

7.5. Фінансування Коледжу проводиться за рахунок коштів державного бюджету та спеціальних коштів. Кошти Коледжу, одержані від здійснення або на здійснення діяльності, передбаченої цим Положенням, не вважаються прибутком і не оподатковуються.

7.6. Додатковими джерелами фінансування Коледжу є:

 • кошти одержані за навчання та надання податкових освітніх послуг згідно укладених договорів з юридичними і фізичними особами:
 • кошти, одержані за науково-дослідні роботи (послуги) та інші роботи, виконанні Коледжем на замовлення підприємств, установ, організацій та громадян;
 • доходи від реалізації продукції навчально-виробничих майстерень, цехів, від надання в оренду приміщень, споруд, обладнання;
 • дотації з місцевих бюджетів;
 • валютні надходження;
 • добровільні грошові внески, матеріальні цінності, одержані від підприємств, установ, організацій, окремих громадян, у тому числі з інших держав;
 • інші доходи згідно з законодавством України.

7.7. Кошти отримані Коледжем, як плата за навчання або за надання додаткових освітніх послуг, не оподатковуються і не можуть бути вилучені в до державого або місцевого бюджетів. Зазначені кошти знаходяться у розпорядженні Коледжу за умови, якщо вони спрямовуються на статутну діяльність навчального закладу.

7.8. Кошти, матеріальні цінності та нематеріальні активи, що надходять безкоштовно у вигляді безповоротної фінансової допомоги або добровільних пожертвувань юридичних і фізичних осіб, у тому числі нерезидентів Коледжу для здійснення освітньої, наукової, оздоровчої, спортивної, культурної діяльності, не вважаються прибутком і не оподатковуються.

7.9. У разі одержання коштів з інших джерел бюджетні асигнування Коледжу не зменшуються.

7.10. Бюджетні асигнування Коледжу та спеціальні кошти не підлягають вилученню та використовуються виключно за призначенням.

7.11. Оплата праці в Коледжі здійснюється за посадовими окладами і тарифними ставками згідно законодавства України.

Оплата праці та матеріальне стимулювання директора Коледжу здійснюється відповідно до укладеного контракту.

7.12. Коледж використовує кошти державного бюджету, а також додаткових джерел фінансування, не заборонених законодавством, на оплату праці та матеріальне стимулювання своїх працівників.

7.13. Форми і системи оплати праці, умови і показники преміювання працівників Коледжу, порядок встановлення надбавок за високі досягнення у праці або на період виконання особливо важливих робіт, а також порядок встановлення доплат для працівників за суміщення посад, розширення зон обслуговування, виконання обов'язків тимчасово відсутніх працівників визначається окремим Положенням, яке затверджує ректор Університету або директор коледжу.

 

8. ПОРЯДОК ЗВІТНОСТІ, КОНТРОЛЮ ЗА ЗДІЙСНЕННЯМ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

8.1. Коледж, відповідно до Бюджетного кодексу України, Закону України «Про бухгалтерських облік та фінансову звітність в Україні», та інших нормативно-правових актів, складає затверджені форми місячної, квартальної та річної звітності та подає їх до Університету, органів Державного казначейства України, Державної податкової служби, Державного комітету статистики, Пенсійного фонду України, Фонду соціального страхування, та інших.

8.2. Директор та головний бухгалтер Коледжу несуть персональну відповідальність за цільове використання коштів, достовірність бухгалтерської, податкової та статистичної звітності.

8.3. Аудит фінансово-господарської діяльності Коледжу здійснюється Університетом

9. КОНЦЕПЦІЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

9.1. Концепція освітньої діяльності Коледжу розроблена на основі Національної доктрини розвитку освіти та концепції розвитку вищої освіти Вінницької області до 2020 року.

9.2. Мета і пріоритетні напрями освітньої діяльності Коледжу.

9.2.1. Мета полягає у створенні умов для розвитку особистості і творчої самореалізації осіб, які навчаються в Коледжі, вихованні молоді, здатної ефективно працювати і навчатися протягом життя, оберігати й примножувати цінності національної культури та громадянського суспільства, розвивати і зміцнювати суверенну, незалежну, демократичну, соціальну та правову державу як невід'ємну складову європейської та світової спільноти.

9.2.2. Пріоритетними напрямами освітньої діяльності Коледжу є:

 • особистісна орієнтація освіти;
 • створення для громадян рівних можливостей у здобутті освіти шляхом: запровадження ефективної системи інформування громадськості про можливості здобуття вищої освіти; створення умов для здобуття безоплатної освіти на конкурсних засадах; створення умов для здобуття вищої освіти дітьми-снротами, дітьми, позбавленими батьківського піклуванні, та дітьми- інвалідами; забезпечення високої якості вищої освіти та професійної мобільності випускників Коледжу на ринку праці шляхом запровадження гнучких освітніх програм та інформаційних технологій навчання; додержання засад демократичності, прозорості та гласності у формуванні контингенту студентів, у тому числі шляхом об'єктивного тестування, створення умов для забезпечення навчання відповідно до потреб особистості та ринку праці;
 • створення умов для безперервності освіти шляхом: забезпечення наступності змісту та координації навчально-виховної діяльності на різних ступенях освіти, що функціонують як продовження попередніх і передбачають підготовку громадян для можливого переходу на наступні ступені; формування потреби та здатності особистості до самоосвіти; оптимізації системи перепідготовки працівників і підвищення їх кваліфікації; запровадження та розвитку дистанційної освіти; організації навчання відповідно до потреб особистості і ринку праці;
 • постійне підвищення якості освіти, оновлення її змісту та форм організації навчально-виховного процесу;
 • пропаганда здорового способу життя;
 • органічне поєднання освіти і науки, розвиток дистанційної освіти;
 • запровадження освітніх інновацій, інформаційних технологій шляхом: запровадження дистанційного навчання; розроблення індивідуальних модульних навчальних програм різних рівнів складності залежно від конкретних потреб, а також випуску електронних підручників;
 • модернізація управління, яка передбачає підвищення компетентності управлінців усіх рівнів; більш широке залучення до управлінської діяльності в Університеті талановитої молоді, жінок, а також виховання лідерів у сфері освіти;
 • виховання учасників навчального процесу в дусі відповідального ставлення до власного здоров'я і здоров'я оточуючих як до найвищої індивідуальної і суспільної цінності. Для досягнення цієї мети необхідно забезпечити: комплексний підхід до гармонійного формування всіх складових здоров'я; удосконалення фізичної та психологічної підготовки до активного життя і професійної діяльності.
 • застосування енерго- і теплозберігаючих технологій, ощадливе використання та розподіл ресурсів, що спрямовуються на освіту;
 • поєднання освіти і науки;
 • наукова та науково-дослідна робота в коледжі, яка регулюється Законом України «Про наукову та науково-технічну діяльність», є невід'ємною складовою освітнього процесу і здійснюється з метою інтеграції наукової, навчальної і виробничої діяльності;
 • наукова та науково-дослідна робота у коледжі проводиться за перспективними програмами та планами, схваленими педагогічною радою і затвердженими Вченою радою Університету;
 • зовнішньоекономічну діяльність коледж здійснює за погодженням з Університетом відповідно до законодавства України.

9.2.3. Реалізація концепції освітньої діяльності Коледжу забезпечить перехід до нового типу гуманістично-інноваційної освіти, що сприятиме істотному зростанню інтелектуального, культурного, духовно-морального потенціалу особистості та суспільства.

 

 • 10. ПОРЯДОК РЕОРГАНІЗАЦІЇ ТА ЛІКВІДАЦІЇ КОЛЕДЖУ

10.1. Ліквідація та реорганізація (злиття, приєднання, поділ, перетворення) Коледжу здійснюються згідно з законодавством України.

10.2. Під час ліквідації та реорганізації Коледжу вивільнюваним працівникам гарантується додержання їх прав та інтересів відповідно до трудового законодавства України.

 • 11. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

11.1. Зміни та доповнення до Положення вносяться Коледжем і затверджуються Університетом.

11.2. Це Положення набирає чинності з моменту його затвердження ректором Університету.

Переглядів: 149 | Додав: admin | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
Наше опитування
Оцініть мій сайт
Всього відповідей: 57
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Пошук

Автор сайта: Середюк В.В. © 2019